Wada postawy to nieprawidłowa postawa ciała, która może powodować dyskomfort zarówno u dzieci jak i dorosłych. Wady postawy dzielą się na wrodzone (wady wrodzone kości i mięśni) lub nabyte (wynikające z siedzącego trybu życia). Nazywa się je „wadami”, ponieważ nie są zgodne z tym, jaka powinien być prawidłowy wzorzec. Jaka jest wspólna cecha wszystkich tych typów?