Integracja sensoryczna u dzieci jest dziś ważnym tematem. Już w latach 90-tych naukowcy badali rozwój dzieci poprzez zabawę i odkryli, że integracja sensoryczna odgrywa dużą rolę w rozwoju poznawczym dzieci. Co to oznacza? Jeśli Twoje dziecko ma problemy z jednym zmysłem, będzie miało trudności z uczeniem się nowych rzeczy i może nie być w stanie wykonywać pewnych zadań lub pracy w późniejszym czasie. Ten wpis na blogu omawia powody, dla których tak ważne jest, aby rodzice wspierali swoje dzieci od najmłodszych lat, zapewniając im możliwość korzystania ze znaczących bodźców sensorycznych!

 

Co to jest integracja sensoryczna?

Integracja sensoryczna (w skrócie SI) jest coraz popularniejszą koncepcją. Autorka książki Jean Ayres „Integracja sensoryczna a neuronauka – od narodzin do starości”  stworzyła definicję tej metody. Ta amerykańska psycholog i terapeuta twierdzi, że „integracja sensoryczna to możliwość rejestrowania informacji ze świata zewnętrznego przez narządy zmysłów, ich przetwarzanie w ośrodkowym układzie nerwowym i wykorzystanie do celowego działania”.  Integracja sensoryczna odnosi się zatem do procesu, w którym zmysły oddziałują na siebie nawzajem i na otoczenie.

Integracja sensoryczna jest terminem używanym do opisania, w jaki sposób nasze mózgi pobierają informacje z naszych 5 zmysłów (wzroku, słuchu, smaku, węchu oraz dotyku) i organizują je. Mamy również zmysł równowagi, który mówi nam, gdzie powinniśmy się ustawić, wraz ze świadomością nocycepcji, która pomaga nam wiedzieć, jaki staw lub grupa mięśni będzie działać dla danego zadania. Kolejno propriocepcja – zmysł pozycji ciała, zmysł temperatury oraz zmysł percepcji czasu dopełniają nasze odczuwanie.  Zebranie informacji ze wszystkich tych zmysłów pozwala nam sprawnie uczestniczyć w codziennych czynnościach. Umiejętności te są niezbędne, aby dziecko, a poźniej dorosoło prawidłowo się rozwijało. Niektóre dzieci mogą być nadwrażliwe lub hipowrażliwe na bodźce z otoczenia (szczególnie z ASD). Na przykład głośna muzyka może powodować intensywny dyskomfort u niektórych dzieci, podczas gdy jasne, fluorescencyjne światła, które przeszkadzają innym, mogą przykuwać ich uwagę.

Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej mogą mieć trudności z umiejętnościami motorycznymi, równowagą i koordynacją wzrokowo-ruchową. Niektóre dzieci będą szukać sposobów na szukanie pewnych wrażeń i będą próbować  zachowań autostymulujące, takich jak kołysanie się w przód iw tył czy uderzanie głową. Warto obserwować dzieci podczas zabawy i codziennych czynności.

 

Integracja sensoryczna klucz do prawidłowego rozwoju

Jako rodzic, jesteś prawdopodobnie bardzo świadomy znaczenia rozwoju sensorycznego dla Twojego dziecka. Integracja sensoryczna jest często pomijana w dzisiejszych czasach, ponieważ nie jest to coś, co można zobaczyć. Jednak należy pamiętać, że odgrywa ogromną rolę w zdolności Twojego dziecka do uczenia się i interakcji z otoczeniem. W miarę jak dzieci rosną, muszą częściej angażować swoje zmysły podczas zabawy. Ważne jest, aby rodzice rozumieli korzyści płynące z wspierania dzieci w zakresie integracji sensorycznej od najmłodszych lat, aby mogli zapewnić im możliwości rozwoju!