Integracja sensoryczna (w skrócie SI) jest coraz popularniejszą koncepcją